Uzm. Dr.

Emil SETTARZADE

Radyoloji
Uzm. Dr. Emil SETTARZADE
Uzmanlıkları
Radyoloji
Görev Aldığı Merkez
Altunizade Hastanesi

DENEYİM

2016 – 2020 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Araştırma Görevlisi

2020 – Halen Başkent Üniversitesi SUAM / Radyoloji Uzmanı

EĞİTİM

2015 İstanbul Üniversitesi (İÜ), Lisans / Tıp

2020 Hacettepe Üniversitesi, Doktora / Radyoloji

Türk Radyoloji Derneği (TRD)

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 

Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) 

Uluslarası Poster Bildiriler

2015 Not Ort: 3/4 İstanbul, Türkiye

M. R. Onur, E. Settarzade, Y. Baytar, S. Kavak, D. Akata. Effect of CT Renewal on Radiation Dose Reduction. EuroSafe Imaging 2020. doi: 10.26044/esi2020/ESI-12672

Settarzade E. Accessory cardiac bronchus: a rare anatomic variant and its clinical importance. Eurorad, 2019, URL:https://www.eurorad.org/case/16386,ISSN:1563-4086

Ulusal Poster Bildiriler

Settarzade E, Jabiyev A, Durhan G. Memenin Nadir Benign Fibroepitelyal Tümörü: Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi- Rare Benign Breast Tumor: Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia. 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2019

Settarzade E, Altınbulak AY, Oguz KK. Rare Association Of Cerebellar Capillary Telangiectasia And Developmental Venous Anomaly: Are They Innocent As We Think? - Serebellar Kapiller Telenjektazi Ve Gelişimsel Venöz Anomalinin Nadir Birlikteliği: Bu Lezyonlar Düşündüğümüz Kadar Masumlar Mi? 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2019

Settarzade E, Ayaz E, Ozcan HN. Tükürük Bezleri Ve Bilateral Böbrek Tutulumu İle Prezente Olan Akut Lösemi- Initial Presentation Of Acute Leukemia With Salivary Gland And Renal Infiltration. 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2019

Ozbay Y, Unal E, Settarzade E, Ozcan HN, Haliloglu M. Çocuklarda Künt Karin Travmasinin Nadir Bir Komplikasyonu: Duodenal Hematom A Rare Complication Of Blunt Abdominal Trauma In Children: Duodenal Hematoma. 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2019

Settarzade E, Erdemir AG, Demirkazık FB. Primary Pulmonary Angiosarcoma: Computed Tomography (Ct) Findings. 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2019

Settarzade E, Ozbay Y, Demirkazık FB. Akciğer Adenokarsinomu Ve Bronşial Karsinoid Birlikteliği Olan Olgu- A Case With Association Of Lung Adenocarcinoma And Bronchial Carcinoid.

Settarzade E, Jabiyev A, Poker A. Over Karsinomunun Endobronşiyal Metastazi- Endobronchial Metastasis Of Ovarian Cancer. 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2019

Settarzade E, Atak F, Demirkazık FB. Association Of Thymic And Bronchopulmonary Carcinoid Tumor In A Patient With Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2019

Karaca MA, Sakar U, Gorgulu S, Settarzade E, Batur A, Aksu NM. Boyun Ağrisinin Nadir Nedeni; Longus Kolli Kasi Tendiniti. 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi. TATD 2019

Erdemir AG, Hazırolan T, Settarzade E. A Rare Type Of Coronary - Pulmonary Arterial Fistula At Vieussens Ring. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2018

Poker A, Erdemir AG, Settarzade E, Arıyurek M. Pnömotoraks Ex Vacuo. 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2018

Settarzade E, Taydas O, Arıyurek M. Rosai-Dorfman Hastaliğinda Akciğer Tutulumu. 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, TÜRKRAD 2017

Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE