Uzm. Dr. Aysun SEMERCİ
Uzmanlıkları
İç Hastalıklar (Dahiliye)
Görev Aldığı Merkez
Altunizade Hastanesi

Deneyim

1996 - 2001 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH / İç Hastalıklar / Asistan Doktor

2001 - 2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH / İç Hastalıklar / Uzman Doktor

2018 - 2020 BAU Göztepe Medicalpark Üniversitesi Hastanesi / İç Hastalıklar / Uzman Doktor

2020 - Halen Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / İç Hastalıklar / Uzman Doktor

Eğitim

1989 - 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1996 - 2001 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH / İç Hastalıkları

 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Diyabet
 • Tiroid
 • Obezite
 • Ödem
 • Vitamin Eksikliği
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital March 2001
  • Hemodiyaliz Hastalarında Resirkülasyon (Recirculation in Patient Taking Dialysis) H.K.Ergin, A.Semerci, S.Alışır, N.Kara, M.Tınazlı
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital June 2001
  • Losartan ve Kaptoprilin Hipertansif Hastalarda Serum Eritropoetin ve Prolaktin Seviyelerine Etkisi (The Effects of Losartan and Captopril on Serum Erytropoietin and Prolactin Levels) S.Alışır, B.Yaman, A.Semerci, Y.Eryılmaz
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital June 2001
  • Alkole Bağlı Karaciğer Hastalığında Patogenez (Pathogenesis of Alcohol Related Chronic Liver Disease) C.Ulaşoğlu, A.Semerci, N.Soner, F.İnel
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital September 2001
  • Antifosfolipid Antikor Sendromu (Antiphospholipid Antibody Syndrome) M.Tınazlı, A.Oğuz, R.Şişik, A.Semerci, A.Şafak
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital December 2001
  • Furosemid Kullanan Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Nokturnal Hipokalemi Araştırması (Nocturnal Hypokalemia at Heart Failure Patients Treated with Furosemide) M.Tınazlı, Ş.Akalpoğlu, F.Ekenel, A.Semerci, R.Şişik
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital September 2003
  • İleri Yaşta Tespit Edilen Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz Eksikliği (G-6PD Deficiency at Advanced Age) A.Semerci, U.Başal, Z.Saçar, H.Feyizoğlu
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital September 2004
  • İkincil Hiperperetiroidiye bağlı oluşan Brown Tümörü Olgusu (Brown Tumour in Patients with Hyperparathyroidizm) H.K.Ergin, S.Alışır, A.Semerci, Z.Aksoy
 • Akademik Geriatri Dergisi Aralık 2010
  • Yaşlılarda Metabolik Sendrom ve Önemi. M.Uzunlulu, A.Oğuz, A.Semerci
 • Acta Endokrinol Agust 2012
  • Is Platelet Distribution with High in Metabolic Syndrome? M.Uzunlulu, A.Semerci
 • J Endocrinol Metab February 2012
  • Pentraxin 3 Levels as a Marker of Chronic Inflammation in Patients with Metabolic Syndrome. M.Kızılgül, M.Uzunlulu, M.Karacakaya, A.Semerci, B.Işbilen
 • J Investing Med. December 2015
  • Lowering Uric Acid with Allopurinol Improves Insulin Resistance and Systemic Inflammation in Asymptomatic Hyperuricemia. M.Takır, O.Köstek, O.Elcioglu, A.Bakan, O.Telci, A.Semerci
 • N Eng J Med. November 2016
  • Semaglutide and Cardiovasculer Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes.
  • (Yardımcı araştırmacı)

Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE